حستجوی محتوی

فرض کن حضرت مهَدی به تو ظاهر گردد(پندیات) PDF چاپ ایمیل
نوشته شده توسط بازمانده   
يكشنبه ، ۳۰ دی ۱۳۹۷ ، ۰۷:۲۴

فرض کن حضرت مهَدی به تو ظاهر گردد

ظاهرت هست چنانی که خجالت نکشی

خانه ات لایق او هست که مهمان گردد

لقمه ات در خور او هست که نزدش ببری

پول بی شبه و سالم ز همه دارایی ت

داری آنقدر که یک هدیه برایش بخری

حاضری گوشی همراه تو را چک بکند

با چنین شرط که در حافظه اش دست نبری

واقفی بر عمل خویش تو بیش از دگران

می توان گفت تو را شیعه ی اثنا عشری

بهنگام کردن در دوشنبه ، ۸ بهمن ۱۳۹۷ ، ۱۳:۲۱