حستجوی محتوی

این مرغ روح از قفس تن پریدنی است(پندیات) PDF چاپ ایمیل
نوشته شده توسط بازمانده   
يكشنبه ، ۳۰ دی ۱۳۹۷ ، ۰۷:۳۲

این مرغ روح از قفس تن پریدنی است

آمد هر آن کسی به جهان باز رفتنی است

دارد پیام مرگ عزیزان برای تو

با سنگ مرگ شیشه ی عمرت شکستنی است

بیدار شو ز خواب جهالت به زندگی

جسمت به گور تا ابدالدهر خفتنی است

پیک اجل تو را بزند بانک الرحیل

با تیغ مرگ رشته ی عمرت گسستنی است

باید که توبه کرد "سماوی: ز هر بدی

با آب توبه نامه ی اعمال شستنی است

بهنگام کردن در دوشنبه ، ۱ بهمن ۱۳۹۷ ، ۱۰:۲۸