حستجوی محتوی

گر شوی راضی به رفتن یا به زور(پندیات) PDF چاپ ایمیل
نوشته شده توسط بازمانده   
يكشنبه ، ۳۰ دی ۱۳۹۷ ، ۰۷:۳۶

گر شوی راضی به رفتن یا به زور

می برند جسم تو را در خاک گور

خواه راضی باش یا نه فرق نیست

می شوی همسایه اهل قبور

خاک بارانت کنند با چشم تر

دوستانت جمله از نزدیک و دور

جسم رنجور تو در کنج لحد

طعمه می گردد برای مار و مور

بعد چندی استخوانی بیش نیست

زان همه زیبایی و احساس و شور

می رسد آنجا به فریادت حسین

لطف و جود و رحمت آید در ظهور