حستجوی محتوی

بهار عمر ما گردد خزان آهسته آهسته(پندیات) PDF چاپ ایمیل
نوشته شده توسط بازمانده   
يكشنبه ، ۳۰ دی ۱۳۹۷ ، ۰۷:۳۷

بهار عمر ما گردد خزان آهسته آهسته

ز دنیا می رود پیر و جوان آهسته آهسته

کسی غیر از خدا هرگز در این عالم نمی ماند

اجل آید سراغ این و آن آهسته آهسته

به زرق و برق این دنیا مشو ای بی خبر غافل

بباید چشم پوشی از جهان آهسته آهسته

به مال و منسب و حسنت مناز و تو مشو غره

که زیر خاک باید شد نهان آهسته آهسته

عبادت بی ریا کن تا خدا گردد ز تو راضی

اگر خواهی بهشت جاودان آهسته آهسته

سلیمانی" مده عمر شریفت رایگان از کف

بشو بیدار از خواب گران آهسته آهسته