حستجوی محتوی

گفت دانایی که گرگی خیره سر(پندیات) PDF چاپ ایمیل
نوشته شده توسط بازمانده   
يكشنبه ، ۳۰ دی ۱۳۹۷ ، ۰۷:۴۳

گفت دانایی که گرگی خیره سر

هست پنهان در نهاد هر بشر

لاجرم جاریست پیکاری سترگ

روز و شب ما بین این انسان و گرگ

زوربازو چاره این گرگ نیست

صاحب اندیشه داند چاره چیست

ای بسا انسان رنجور و پریش

سخت پیچیده گلوی گرگ خویش

وی بسا زور آفرین مرد دلیر

هست در چنگال گرگ خود اسیر

هر که گرگش را در اندازد به خاک

رفته رفته می شود انسان پاک

وآنکه با گرگش مدارا می کند

خلق و خوی گرگ پیدا می کند

در جوانی جان گرگت را بگیر

وای اگر این گرگ گردد با تو پیر

مردمان گر یکدگر را می درند

گرگ هاشان رهنما و رهبرند

اینکه انسان هست این سان دردمند

گرگ ها فرمانروایی می کنند

گرگ ها همراه و انسان ها غریب

با که باید گفت این حال عجیب

بهنگام کردن در دوشنبه ، ۱ بهمن ۱۳۹۷ ، ۱۰:۲۷